• SMP NEGERI 2 GACHA
  • Kamu tidak boleh menyerah pada Gacha. Kalau kalah, kamu jadi asin. Begitulah awal mulainya..... Demam, Amarah, Rasa asin, itulah yang membuat Master baik menjadi... kejam!!!
DIREKTORI PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2020-2021